7 Contoh Teks Pawarta Singkat/Pendek (dalam bahasa Jawa, kebudayaan, pendidikan 2017)

Posted on

Kali ini admin akan memberikan contoh pawarta singkat dalam bahasa jawa tentang pendidikan 2017 yang berada di sekolah kalian sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Contoh ini membahasa tentang pendidikan, kecelakaan, dan kebudayaan bahasa jawa menggunakan bahasa jawa 2017 yang baik dan bener sesuai degan 5w1h.

7 Contoh Teks Pawarta Singkat/Pendek (dalam bahasa Jawa, kebudayaan, pendidikan 2017)

Contoh Pawarta Singkat

berikut adalah contoh teks pawarta bahasa jawa simak sebagai berikut.

Contoh 1

Contoh 1 merupakan contoh teks pawarta singkat tentang kebudayaan bahasa jawa.
Kelas              : VIII
Pelajaran       : B. Daerah
Kategori         : Bahasa Jawa
Kata Kunci    : Pawartos, Pawarta, Bahasa Jawa, Pawarta yang baik, Pawarta ingkang becik

Pembahasaan :
            Pawarta utawa pawartos yaiku berita / kabar / informasi ingkang anyar, lan bener. Pawarta menika biasanipun diberitakae ing media cetak lan elektronik. Pawarta ingkang becik yaiku sing kalebet ing njerone 5W + 1H, beritane aktual, wigati, faktual, lan, Narik Kawigaten.
            5W + 1 H, yaiku :
–       What, (apa) ingkang didadosake berita utama.
–       When, (kapan) yaiku wektune kedadean peristiwa.
–       Where, (nangdi) yaiku panggone kedadean peristiwa.
–       Who, (sapa) yaiku paraga ingkang nglakoni peristiwa.
–       Why, (kenapa) yaiku panyebab peristiwa.
–       How, (kapriye) yaiku proses utawa urutan peristiwa.

            Conto Pawarta Bahasa Jawa ingkang ngangge 5W + 1H :
            Dinten Minggu warga padukuhan Pogung Kidul, Melati Sleman ingkang rancak inggih para pria tumut kerja bakti ndamel Paving Konblock. Konblock menika dipun ndamel saking campuran pasir lan semen ingkang saklajengipun dipuncetak lan dipepe ngantos garing. Ketua RW Pogung Kidul Purwantho mratelaken kerja bakti kados mekaten inggih ajek ditindakaken saben Minggu. Dene ancasipun inggih kangge nggantos konblock ingkang risak dateng sakuruting margi ing padukuhan. Awit ngiwatosipun ragat, pramila warga gotong royong ndamel konblock dene ragatipun dipundutaken saking iuran warga padukuhan Pogung Kidul ing saben wulanipun.

Contoh 2 

contoh kedua merupakan contoh pawarta singkat tentang pendidikan 2017 yang berada disekolah.

Kurikulum 2013 paling akeh dilaksanakake ing SD, yakni 127 sekolahan. SMP 25 Sekolahan, SMA 21 sekolahan, lan SMK 19 sekolahan. Miturut Arif, saben sekolah ngesuk kudu ngebaki kriteria Kurikulum 2013.

Pancen dudu perkara sing gampang nglakoni sistem kesebut. Dudu mung kejagan mental guru lan murid. Piranti lan pra piranti uga kudu ndukung sakabehe.

Nah, kanggo ndongkrak kwalitas ugo kapasitas guru, Dinas sregep ngenengake workshop utawa pamulangan singkat, mawa bimbingan teknis utawa BIMTEK marang para plaksana pendidikan.

Ora kalah penting, Arif ngelingna kejagan materi wulang ngrupa buku. Senajan nang taun nuli, isih bisa ditrapke nang taun iki amarga dasar materi wulange padha. “Prinsipe, kabeh sekolah kudu siap nggunake Kurikulum 2013,” turene.

Salah siji sekolah sing durung nglakoni K13 yaiku SMPN 2 Cangkringan. Senajan ngono, Kepala SMPN 2 Cangkringan Hadi Suparmo ngendikan siap nek ditunjuk saka dinas kanggo nganakne kurikulum kuwi.

Senajan isih nrapake kurikulum 2006, para guru wis oleh diklat lan panglatian Kurikulum 2013. “siap wae. Buku K13 uga wis ana,” sanjange

Gambar Gravatar
Blogger yang ingin berbagi kepada semua orang ~~ IG : refsananda ~~ (STKIP Pasundan Cimahi "15)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *